Kök Hücre İle İnsanları Yaşama Döndürmek

Bilim insanları kök hücre kullanarak ölüm olayını tersine çevirmek için yeni ve tartışmalı bir çalışma içine girdiler.

Philadelphia merkezli Bioquark tarafından ortaya konulan bu girişime ait fikrin temeli, klinik olarak beyin ölümü gerçekleşen insanların omuriliklerine kök hücre enjekte etmektir. Denekler enjekte edilmiş bir protein karışımı, elektriksel nöron stimülasyonu ve beyni hedefleyen bir lazer terapisi alacaklar.

Nihai hedef: Yeni nöronlar büyütmek ve onları birbirine bağlamak için destek sağlamak, böylece beyni hayata döndürmek.

Bu durum girişim için ilk başlangıç değil. Benzer bir girişim daha önce Nisan 2016’da Hindistan, Rudrapur’da başlatıldı. Ancak hiçbir hasta kayıt altına alınmadı. Yasa düzenleyiciler, Kasım 2016’da bu girişimi durdurdu, çünkü Hindistan İlaç Kontrol Birimi bunu onaylamadı.

Bioquark’ın CEO’su şirketin bu girişime ev sahipliği yapmak için yeni bir yer bulma sürecinin son aşamasında olduğunu söyledi. Şirket önümüzdeki aylarda Latin Amerika’da bir böyle bir girişime başlayacak.

Bu tedavinin uygulanacağı 20 hastayı kayıt etmeyi amaçlıyorlar. İlk önce kişinin kendi yağından ya da kanından izole edilmiş kök hücre enjeksiyonu yapılacak. İkincisi, omuriliğe enjekte edilen ve yeni nöronların büyümesine yardımcı olması amaçlanan bir peptit formülasyonu kullanılacak. Üçüncüsü, nöronların bağlantı oluşturmaları için 15 günlük sinir sitümülasyonu ve lazer terapisi uygulanacak. Araştırmacılar, tedavinin işe yarayıp yaramadığını anlamak için davranışlara ve EEG’ye bakacaklar.

Şirket hayvanlarda dahi, bu 3 aşamalı tedaviyi tam olarak test etmedi. Çalışmalar, tedaviyi inme, koma gibi diğer durumlar için değerlendirdi ancak beyin ölümü oldukça farklı bir durumdur.

Beyne veya omuriliğe kök hücre enjeksiyonu beyin yaralanmaları olan çocuklar için bazı olumlu sonuçlar vermiştir. Beyin felci ve ALS tedavisinde benzer prosedürler kullanan çalışmalar da tamamlanmıştır. 21 felçli hasta üzerinde yapılan küçük bir çalışmada, beyinlerine kök hücre enjeksiyonu yapıldıktan sonra daha fazla hareketlilik kazanıldığı tespit edildi.

 

Bazı çalışmalar, beynin “subraventriküler” bölge denilen bölümündeki hücrelerin, bir kişi öldükten sonra bile kültürde büyüyebileceğini gösterdi. Nöronlar hayatta kalma mücadelesi verebilirler, çünkü beyin ölümü gerçekleşen insanların beyindeki kan akışı neredeyse kaybolur.

For English version and details please check:

http://www.businessinsider.com/bioquark-stem-cell-brain-dead-reversal-trial-2017-6?utm_content=buffere2905&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer-science

Çeviri: N. S.

Sayfamızı beğenip takip etmek ister misiniz?
0

Bir Cevap Yazın